Knotgroep Bunnik

Hoe te handelen bij knotwerk

Knotten dient te gebeuren, net als snoeien van fruitbomen, in de periode dat de bomen in rust zijn. Dat is in de winter. Onze knottijd loopt van half oktober tot eind maart. In april begint de vorming van nieuwe blaadjes en komt er weer een sapstroom op gang. Het is niet gezond voor de bomen om dan zware operaties te ondergaan.

Wij knotten uitsluitend met handzagen, en voor de kleinere takken waar je met een zaag moeilijk bij kunt nemen we een takkenschaar. Wij gebruiken geen motorzagen. Die maken maar lawaai en ze stinken, dat verstoort ons plezier in het werken in het buitengebied. En nog belangrijker is dat motorzagen alleen gehanteerd behoren te worden door gediplomeerde mensen in speciale beschermende kleding, dat is niet voor een vrijwilligersgroep.

Maar ook met handzagen en ladders moet je niet slordig werken. Lees onderstaande aanwijzingen, ze zijn ook als pdf file beschikbaar. Het advies om niet van de ladder of uit de boom te vallen staat er niet bij.

KNOTGROEP BUNNIK
INSTRUCTIE VOOR KNOTTERS

Algemeen:

 1. Draag oude kleren die vies mogen worden en waarbij een kleine beschadiging niet erg is.

Veiligheid:

 1. Draag laarzen met een goed profiel of stevige schoenen met een goed profiel.
 2. Draag tuinhandschoenen.
 3. Draag een helm.
 4. Laat een knotboom tussen jou en je buren onbezet.
 5. Als je een tak afzaagt: let op dat er niemand onder staat.
  Als je onder een boom doorloopt: let op of er niet een tak op het punt van vallen staat.

Gezondheid:

 1. Forceer jezelf niet. Neem een pauze als je daar behoefte aan hebt. Blijf niet te lang in een geforceerde houding staan of zitten.
 2. Controleer jezelf na afloop op teken.

Zaagtechniek:

 1. Gebruik een scherpe (niet roestige) zaag. Als je een botte zaag hebt, wissel die dan om bij de leiding.
 2. Zaag de tak zo door dat hij van je af valt.
 3. Let goed op waar de tak heen zal vallen. Houd ook rekening met de wind.
 4. Zorg dat er geen zaagsel in je ogen waait.
 5. Zaag de tak zo door dat de zaagspleet opengetrokken wordt door het gewicht van de tak. Als je zaag vastloopt komt dat meestal doordat de zaagspleet dichtgeklemd wordt door het gewicht van de tak.
 6. Bij dikke takken:
  Zaag eerst een ondiepe zaagspleet aan de onderkant van de tak en zaag daarna pas de tak af boven deze zaagspleet. Zo voorkom je dat een stuk schors afscheurt als de tak afbreekt.
 7. Zaag de takken zo dicht mogelijk bij de knot af. Dikke takken kun je eerst op 1 – 1.5 meter vanaf de knot afzagen en daarna de stomp eraf zagen.

De Koning en zijn Kroon

Deze Boom
staat als een Koning
met zijn Kroon,
regeert onverveerd
aan de randen
van zijn weide landen.
In lange lijnen
gevolgd door zijn Paladijnen.
Zij staan eerbiedig, devoot
langs die donkere sloot.
Nu nog fier rechtop,
met een hoffelijke kroon
op hun kop.
Een waardig schouwspel,
dat wel …

Maar …
Als de hete Herfst
verschijnt …
dan dreigt gevaar.
Vanuit de verte
klinkt … vilein
een aanzwellend koor
van kakofoon gemor.
Komt 't van een Republikein?
Nee… 't is ergere ellende
Er nadert een bende,
ongeregeld.
Wordt 's konings lot
nu bezegeld?
't Is het knottersvolk,
be-zaagd en be-ladderd
dat,
kwetterend en zwermend
als een spreeuwenwolk
's konings eer bezwaddert.

De ladders gaan omhoog
de zagen vlijmen
en de eerste Hovelingen, kermend
houden het niet langer droog …
… zij gaan bezwijmen
Hun hoffelijke hoofdtooi,
verzaagd … verspleten
verandert in een takkenzooi
Zij hebben ´t altijd
al geweten.

Het knot/canaille
roept: "Mooi … Mooi …"
Parfait … c'est sans faille !
en staan nu boven op
die kale kop.
In wanhoop en woede
roept de Koning:
MIJ
dient u te behoeden …
… Toom in uw hovaardij !
Maar 't volk is dol,
hem wacht
net zo'n beloning,
de maat is nog niet vol.
Ook hij wordt afgeslacht
… Ontkroning …

Koffietijd
de bende wordt beloond
Triomf weerklinkt
… koek en choco …
Men eet en drinkt
hapt een banaan
men voelt zich "Eco" …
héél voldaan …
Zoals die kaalkoppen
er nu bij staan … !
Verderop …
staat Koning Kaalkop
Hij laat z'n laatste traan
Niemand let erop.
De klus is gedaan.

Siwart Oldenburg ©